Academisch Medisch Centrum

Het Academisch Medisch Centrum – of het AMC – is één van de acht universitair medisch centra van Nederland. Het combineert gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten, klinische genetica, kindergeneeskunde, (micro)chirurgie, dermatologie, voortplanting, oncologie, endocrinologie, virologie, immunologie, leverziekte, oogheelkunde, neurologie, neurochirurgie, psychiatrie en public health.