Leger des Heils

Het Leger des Heils is wereldwijd actief met inzamelen en verspreiden van tweedehands kleding. Het langs de deuren gaan met de voddenkar was één van onze eerste activiteiten. Inmiddels 125 jaar later hebben we een complete logistiek en een efficiënte bedrijfsvoering in huis, ondergebracht bij de divisie ReShare. We zijn marktleider op het gebied van textielinzameling met circa 23 miljoen ingezamelde kleding per jaar. Aan de bedrijfsvoering hebben we doelen toegevoegd: het creëren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return), duurzaamheid en innovatie.