PGGM

Als coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie verlenen we aan diverse pensioenfondsen, de aangesloten werkgevers en hun werknemers diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering. Op 31 december 2016 beheerden we 205 miljard euro aan pensioenvermogen voor ruim 2,8 miljoen deelnemers.

Daarnaast ontwikkelen we voor werkgevers en onze meer dan 700.000 leden uit de sector zorg en welzijn aanvullende diensten op het gebied van pensioen, zorg, wonen en werk. Door deze domeinen aan elkaar te verbinden, helpen wij hun bij het realiseren van een waardevolle toekomst.

PGGM is een coöperatie waar gewerkt wordt met geld, maar waar het draait om mensen. Volgens ons is pensioen meer dan geld alleen. Financieel en maatschappelijk rendement gaan voor ons hand in hand. Wij geloven in duurzaamheid en kijken dan ook altijd naar de lange termijn met respect voor mens en omgeving. Vanuit dat perspectief zijn we elke dag bezig om mensen te helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Een toekomst waarin het niet alleen gaat om welvaart, maar juist ook om welzijn.

Een waardevolle toekomst realiseer je volgens ons niet in je eentje. Dat doe je samen. Daarom is PGGM ook een coöperatie zonder winstoogmerk die mensen aan elkaar verbindt: Samen leven, samen werken, elkaar helpen. Zorgen voor elkaar.

“De Speedup course(s) heeft ons in een korte tijd veel kennis bijgebracht. Dankzij de interactie met de (kleine) groep en de expertise van de docenten kon de theorie gelijk vertaald worden naar de praktijksituatie. Na de cursus ben je in staat om in te schatten waar je eigen organisatie staat en welke stappen nog gedaan moeten worden. Tevens is de course een goede opstap naar de Leergang Functionaris Gegevensbescherming

Jan van Vulpen en Caroline Willemse bij PGGM