Bijeenkomst datalekken en invallen door de toezichthouder

Algemeen

Datalekken komen dagelijks voor. Zoals blijkt uit het overzicht van de Autoriteit Persoonsgegevens stond de teller in 2018 op 20.881 meldingen. Naar verwachting is dit aantal hoger, daar nog lang niet alle datalekken worden gemeld. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dit een kwalijke zaak. Om die reden hebben zij in hun beleid aangegeven speciale aandacht te hebben voor niet gemelde datalekken. Voor u is het dus van groot belang om datalekken zorgvuldig af te handelen.

Het is dan ook niet de vraag óf u te maken krijgt met een beveiligingsincident, zoals bijvoorbeeld:

  • Een ongeoorloofde inzage van systemen intern, dan wel extern zoals bij een hack of  gijzelsoftware;
  • Een verkeerd verzonden bericht met persoonsgegevens;
  • Verlies van een laptop of USB-stick waarop zich gegevens van klanten, patiënten of medewerkers bevinden. Op een dag is het zover.

Op een dag is het zover. De vraag die van belang is, is in hoeverre u hierop bent voorbereid. Wie moet u inschakelen? Wat moet u doen? En welke maatregelen moet u direct treffen?

Maak kennis met First Aid Data Breach, de gespecialiseerde dienstverlening bij datalekken van First Lawyers.

Samen met een NFIR, Netherlands Forensics & Incident Response, specialist op het gebied van beveiligingsincidenten, bieden de advocaten van First Lawyers professionele hulp ten tijde van een datalek of een inval door een toezichthoudende autoriteit. U kunt een abonnement afsluiten zodat u verzekerd bent van directe hulp op het moment dat u dat nodig heeft.

Wij organiseren een bijeenkomst datalekken en invallen door de toezichthouder aan de Frankenslag 137 te Den Haag.

Wat kunt u verwachten:

  • Kennismaking met First Lawyers en NFIR
  • Hoe u zich kunt voorbereiden?
  • Welke maatregelen u moet treffen op het moment dat zich een datalek voordoet?
  • Wat u kunt doen na afloop van een datalek
  • Wat houdt een abonnement met FADB precies in?

Programma:

15.30 – 16.00 uur: Inloop

16.00 – 16.30 uur: Te treffen voorbereidingen

16.30 – 17.00 uur: Help, u heeft een datalek

17.00 – 17.30 uur: De toezichthouder staat plotseling op de stoep

17.30 – 17.45 uur: Abonnement van FADB

17.45 – 18.00 uur: Beantwoorden van vragen

Sprekers zijn:

Mr H.C.M.G. Dietz, advocaat First Lawyers

Dennis Slier, Commercieel Directeur NFIR

Wat zijn de kosten?

De bijeenkomsten zijn kosteloos en vrijblijvend!

Inschrijven