Externe FG

U wilt of moet een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) / Privacy Officer (PO) aanstellen en u twijfelt of dit een medewerker uit uw eigen organisatie moet zijn. Verschillende situaties zijn denkbaar:

 • Er is geen (geschikte) medewerker in uw eigen organisatie beschikbaar;
 • U wilt een FG die direct aan de slag kan, goed is opgeleid, en die verbonden is aan een gedegen opleidingsinstituut;
 • U heeft een parttime FG nodig en u wilt deze FG ‘delen’ met uw collega organisaties.

Duthler Professionals biedt u de mogelijkheid tot het inhuren van een externe, blijvend goed opgeleide FG. De externe FG is vermeld in het FG Register. Het is mogelijk dat meerdere organisaties gezamenlijk één externe FG inhuren.

De wet maakt het mogelijk een externe FG in te schakelen

Eisen aan de externe FG

Alle kandidaten die Duthler Associates voordraagt maken gebruik van specifiek gereedschap en volgen de leergang FG of hebben deze met succes afgerond. Daardoor kunnen we u verzekeren van een degelijke basis die noodzakelijk is om de functie te kunnen vervullen. Tevens kan de externe FG altijd terugvallen op de kennis en ervaring van Duthler Associates en andere FG’s via het FG Register. Elke externe FG die geplaatst wordt, krijgt van Duthler Associates een coach toegewezen.

De wetgever stelt zware vakinhoudelijke en professionele eisen aan een FG/PO

De externe FG maakt gebruik van het volgende gereedschap:

 • Kennisontwikkeling van Duthler Academy;
 • Normenset;
 • MYOBI voor smart contracting en voor het vastleggen van gegevensverwerkingen; afgehandelde datalekken en het bewijs van effectieve werking van getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen.

Indien van het gereedschap geen gebruik wordt gemaakt, kunnen wij niet instaan voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de externe FG.

Incidenten en datalekken die zich hebben voorgedaan krijgen altijd speciale aandacht

De voordelen van een externe FG

De inzet van een externe FG biedt de volgende voordelen:

 • Flexibiliteit: U kiest een bij u en uw organisatie passende professional. Over de inzet maakt u afspraken met Duthler Associates. Indien gewenst kunt u tijdens de inzet van de FG veranderen van professional.
  Na afloop van de overeenkomst kunt u de afspraken verlengen of kiezen voor een andere oplossing voor het vervullen van de rol van FG;
 • Kennis: Alle FG’s zijn verbonden aan Duthler Academy. Een passende opleiding en aansluitende permanente educatie zijn hiermee gegarandeerd;
 • Professionaliteit: De FG’s zijn tevens getraind in het toepassen van het genoemde gereedschap;
 • Sectorspecifiek: Duthler Academy heeft FG’s beschikbaar met kennis van uw marktsegment, waardoor u kunt beschikken over de beste mix noodzakelijke kennis.

Aanpak en kosten

Periodiek rapporteert de externe FG aan de leiding van de organisatie over de status en voortgang van het beschermen van persoonsgegevens, het borgen van privacy en informatieveiligheid. Aan het einde van het jaar wordt verslag gedaan aan de leiding. Het verslag vormt de basis voor de leiding om zich aan het maatschappelijke verkeer te verantwoorden.

De inzet van de FG is op uurbasis. Het uurtarief is inclusief kwaliteitszorg. Ondersteunde hulpmiddelen worden op basis van licenties aangeschaft. Voor een groep kleine branche gerelateerde organisaties kan de inzet van externe FG’s  deel uitmaken van een arrangement op basis van een abonnement. Graag verkennen wij in een persoonlijk gesprek met u uw wensen. Wij maken vervolgens een inschatting van de kosten, leggen u een realistisch plan voor en doen suggesties voor een passende externe FG.

Neem gerust contact met ons op.