FG-register

Het FG-register is het register waarin aspirant FG’s en gecertificeerde FG’s zijn opgenomen. Aspirant FG’s volgen de Opleiding FG en hebben examens in een minimaal aantal modules met goed gevolg afgelegd. Gecertificeerde FG’s hebben de opleiding FG reeds met goed gevolg afgerond.

Aspirant of gecertificeerde FG’s kunnen ook zij-instromers zijn die bijvoorbeeld eerder een CIPP/E examen hebben afgelegd.