Contractmanagement

Een onmisbaar element van de bedrijfsjuridische functie is efficiënt contractmanagement, oftewel het managen van contracten.  Diverse onderzoeken laten zien dat professioneel contractmanagement  tussen de 5% en 10% van de contractwaarde aan besparingen oplevert.  Het gaat bij contractmanagement niet alleen over het vastleggen van afspraken in een overeenkomst, maar ook over het proactief managen van de uitvoering van de contracten in een prettige relatie, het nakomen van de afspraken en het realiseren van het beste eindresultaat voor alle partijen. Organisaties die contractmanagement serieus nemen en oppakken, krijgen grip op contracten en hebben regie over de nakoming van contractuele afspraken.  Er is veel minder ‘gedoe’  met klanten, contracten belanden na het ondertekenen niet in een la maar er wordt daadwerkelijk gestuurd op het behalen van de contract doelstellingen.

Deelnemers weten wat de toegevoegde waarde is van contractmanagement en wat de volgen stappen zijn om contractmanagement te implementeren in hun eigen organisatie.

Inhoud

  • Contractmanagement, een introductie
  • Rollen in het contractmanagement
  • Contractmanagementproces
  • Standaard methoden contractmanagement
  • Implementatie van contractmanagement in de organisatie
  • Contractmanagement en de bedrijfsjuridische functie

Voor wie

De module contractmanagement is bedoeld voor medewerkers die  de bedrijfsjuridische functie willen organiseren en  optimaliseren. Dit kunnen medewerkers zijn van de juridische afdeling, hoofd legal maar ook medewerkers van de afdeling Inkoop, contractmanagers en change managers.