Module Contracteren Verdieping

Algemeen

In deze module wordt verder ingegaan op de algemene beginselen die in de basismodule aan de orde komen en wordt aan aanverwante, meer specifieke rechtsgebieden aandacht geschonken. Er is aandacht voor internationale contracten, waar moet op gelet worden? Aan de orde komen de mogelijkheden die er zijn als een overeenkomst niet of niet zoals is afgesproken wordt nagekomen (wanprestatie, ingebrekestelling, opzegging, ontbinden, schadevergoeding).

Deze module wordt aangeboden middels een e-learning omgeving en een workshop van één dagdeel op één van onze vestigingen.

Voor wie?

Deze module is voor medewerkers die betrokken zijn bij het proces van contracteren, dan wel daadwerkelijk contracten sluiten.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deze module bedragen € 500 exclusief BTW.

Inschrijven