Module Contracteren

Algemeen

In deze module komen de algemene beginselen van het contractenrecht aan de orde. Bij het sluiten van een overeenkomst gaat het om aanbod en aanvaarding, wilsovereenstemming, wilsgebreken, redelijkheid en billijkheid. Is de persoon die tekent wel bevoegd? Wordt de juiste en actuele regelgeving toegepast?

Onderwerpen

  • Onderhandelen;
  • Proces van sluiten van de overeenkomst;
  • Precontractuele fase: fases, goede trouw, redelijkheid en billijkheid;
  • Aanbod en aanvaarding;
  • Wilsovereenstemming, wilsgebreken: bedreiging bedrog dwaling;
  • Algemene voorwaarden;
  • Redelijkheid en billijkheid;
  • Niet-nakoming: ingebrekestelling en verzuim, wanprestatie.

Deze module wordt aangeboden middels een e-learning omgeving en een workshop van één dagdeel op één van onze vestigingen.

Voor wie?

Deze module is voor medewerkers die betrokken zijn bij het proces van contracteren, dan wel daadwerkelijk contracten sluiten.

Data en locaties:

05
Feb
Module Contracteren
5 februari 2020
Duthler Academy (Frankenslag 137, Den Haag)
Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven