Module Inkoop

Algemeen

In de module Inkoop wordt ingegaan op de algemene beginselen van het contractenrecht, bezien vanuit het oogpunt van inkopers van dienstverlening. Deelnemers hebben na afloop kennis van en inzicht in de wijze van contracteren en weten waar de aandachtspunten en de risico’s liggen bij  het afsluiten van contracten. Ook wordt aandacht besteed aan internationale aspecten.

Inhoud

  • Contractenrecht;
  • Hoofdverplichtingen partijen;
  • Bedenktijd;
  • Elektronische overeenkomst;
  • Internationale aspecten;
  • Opschortende en ontbindende voorwaarden.

Deze module wordt aangeboden middels een e-learning omgeving en een workshop van één dagdeel op één van onze vestigingen.

Voor wie?

Deze module is voor medewerkers die belast zijn met inkoop van dienstverlening en op zoek zijn naar goede basiskennis.

Data en locaties:

07
Feb
Module Inkoop
7 februari 2020
Duthler Academy (Frankenslag 137, Den Haag)
Inschrijven

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deze module bedragen € 500 exclusief BTW.

Inschrijven
Inschrijven