Module Smart Contracting

Algemeen

Smart contracting is meer dan elektronisch contracteren. Smart contracting is een integrale aanpak van contracteren, waarin alle onderdelen (lifecycles) van het contracteren zijn opgenomen. Smart contracting omvat het opstellen van contracten, het vaststellen van bevoegdheden en identiteit, de onderhandelingen, het sluiten van een overeenkomst door middel van  een elektronische handtekening en de uitvoering van contracten. Smart contracting maakt gebruik van  IT-services en juridische modellen . Zo is de juridische functie meer effectief en kostenefficiënt te organiseren.

Deelnemers aan deze module krijgen inzicht in de achtergronden van smart contracting en de toepassing ervan in de praktijk. Geleerd wordt hoe het sluiten en executeren van dergelijke contracten geautomatiseerd plaats kan vinden en hoe en welke zekerheden partijen elkaar kunnen geven omtrent de naleving van de afspraken.

Deze module wordt aangeboden middels een e-learning omgeving en een workshop van één dagdeel op één van onze vestigingen.

Voor wie?

De module is voor medewerkers die smart contracting toepassen om de juridische functie te optimaliseren. De module maakt onderdeel uit van het abonnement smart contracting.

De module staat open voor iedereen die kennis wil opdoen over smart contracting om de juridische functie meer effectief en kostenefficiënt te organiseren.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deze module bedragen € 500 exclusief  BTW.

Inschrijven