Kennisgroepen

Duthler Academy heeft voor specifieke sectoren kennisgroepen ingesteld. De kracht van de dienstverlening zit in het verbinden van de leden. De kennisgroepen komen meermalen per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden leden geïnformeerd over actuele onderwerpen die voor de sectoren spelen en worden onderling ervaringen uitgewisseld.

Organisaties zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij deze kennisgroep. De kosten voor deelname bedragen jaarlijks € 2.000 excl. BTW.

Privacy & veiligheid | Algemeen

In deze kennisgroep wordt de meest recente wet- en regelgeving gedeeld en besproken. Meldplicht datalekken en het wettelijk kader voor clouddiensten staan bijzonder in de aandacht. Speciale aandacht is er voor de gevolgen van de wetgeving voor de organisatie en informatiesystemen. Ook wordt ingegaan op de business case voor het organiseren van privacy en veiligheid.

“Degelijk en praktisch toepasbaar, zonder deze kennis is het moeilijk voor ons om alert te reageren.” Directeur ICT leverancier.

Privacy & veiligheid | Onderwijs

In de Kennisgroep Onderwijs ontmoeten vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen elkaar om onder leiding van Duthler Associates ervaringen en ‘best practices’ uit te wisselen. Aan de orde komen actuele thema’s rond privacy en informatiebeveiliging, onderwijsrecht en governance. Ook de positie en de ondersteuning van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn terugkerende agendapunten. Vanuit de kennisgroep wordt actief gewerkt aan de business case voor het ontwikkelen en uitvoeren van privacybeleid.

“Knap, hoe de onderwerpen van de kennisgroep aansluiten bij waar ik als FG mee bezig ben.” Ad Paulissen, Functionaris gegevensbescherming, Fontys Hogescholen

Privacy & veiligheid | Zorg

In de Kennisgroep Zorg worden actuele ontwikkelingen op het formeel juridisch vlak besproken. Stof tot nadenken vormt de positie van de Functionaris voor  Gegevensbescherming binnen de instellingen. Vanuit de kennisgroep wordt actief gewerkt aan de business case voor het ontwikkelen en uitvoeren van privacy beleid. Gedachten worden gevormd over governance & compliance.