Leergang FG

Algemeen

De Leergang FG is oorspronkelijk ontwikkeld als interne opleiding voor medewerkers van Duthler Associates. Of medewerkers cliënten nu adviseren of bij hen zelf aan de slag gaan als FG, Duthler Associates wilde zeker stellen dat zij hoe dan ook over een degelijke kennisbasis beschikken die getoetst wordt en waarover verantwoording wordt afgelegd. Omdat ook andere organisaties steeds meer behoefte kregen aan vakkennis en professioneel opgeleide FG’s, is de leergang ook opengesteld voor externen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Wel vinden wij nieuwsgierigheid en enthousiasme een absolute voorwaarde.

De Leergang FG is een tweejarige opleiding op post-hbo niveau. Voor een groot deel kan deze in eigen tijd worden gevolgd omdat de modules in een e-learning omgeving worden aangeboden. Klassikale workshops worden één keer per maand bijgewoond. Het is niet vrijblijvend. Elke module wordt afgesloten met een examen, die met goed gevolg moet worden afgelegd. Na in drie modules examen te hebben gedaan kun je al worden opgenomen als aspirant FG in het FG register. Daarmee ben je tevens verbonden met andere FG’s en laat je zien dat je basiskennis hebt.

Door deel te nemen aan permanente educatie programma’s houden de opgeleide FG’s hun opgebouwde kennis vast en up to date. Dat doen ze ook door met andere FG’s en alumni hun ervaringen delen. Ze vinden elkaar via het FG register.

Vrijstelling

De examencommissie van de Leergang FG kan in individuele gevallen vrijstelling verlenen voor het afleggen van een of meer tentamens. Een verzoek om vrijstelling moet bewijsstukken (bijvoorbeeld diploma’s) bevatten. Een verzoek tot vrijstelling kan worden ingediend bij de examencommissie via het emailadres: examencommissie@duthler.nl.

Data en locaties:

09
Jan
A1a - Overzicht huidige privacywetgeving
9 januari 2019
Duthler Academy (Den Haag)
Inschrijven
13
Mar
A1a - Overzicht huidige privacywetgeving
13 maart 2019
Duthler Academy (Den Haag)
Inschrijven
16
May
A1a - Overzicht huidige privacywetgeving
16 mei 2019
Duthler Academy (Den Haag)
Inschrijven

Wat zijn de kosten?

De totale kosten voor de Leergang FG zijn € 15.000 excl. btw. en per module is het €500 excl. btw.

Inschrijven
Inschrijven