Masterclass Good Governance

De wetgever vraagt aan de leiding van een organisatie een gedragsverandering voor het adequaat beschermen van persoonsgegevens. Om deze gedragsverandering kracht bij te zetten heeft de wetgever voorzien in een effectief en (voor de toezichthouder) kostenefficiënt toezichtsarrangement. Kort gezegd gaat het om ketenaansprakelijkheid, het omdraaien van de bewijslast, het aantonen van de effectieve werking van beheers- en beveiligingsmaatregelen en vergaande boetebevoegdheden van de toezichthouders.

Voor wie?

De masterclass Good Governance is geschikt voor onder meer bestuurders, directieleden, leden van de raad van commissarissen/toezicht en leidinggevenden die meer willen weten over good governance en compliance vraagstukken op het vlak van privacy- en gegevensbescherming.

Resultaat

De leiding is na de masterclass in staat om de vereiste gedragsverandering voor het adequaat beschermen van persoonsgegevens in gang te zetten. Op basis van de uitkomsten van de workshop kan de leiding beoordelen welke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn om de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s beheersbaar te maken.

Inhoud

Tijdens de masterclass krijgt u handvatten om de volgende vragen te beantwoorden:

  •  Welke rol krijgt het bestuur in het licht van de nieuwe privacy- en gegevensbeschermingswetgeving, gelet op de eisen van good governance?
  •  Wat zijn de risico’s omtrent ketenaansprakelijkheid en boetes?
  •  Welke beheers- en beveiligingsmaatregelen zijn er nodig om de effectieve werking van maatregelen te kunnen aantonen?

Aanpak

De masterclass wordt verzorgd door professionals van Duthler Associates en advocaten van First Lawyers. Voorafgaand aan de workshop zal een intake gesprek plaatsvinden. Aan de hand van de hiermee verkregen informatie wordt de masterclass vormgegeven. Op deze manier past de masterclass precies bij uw organisatie en bij uw behoeften. De resultaten worden gedocumenteerd voor uw privacyboekhouding.

Prijs € 2.000 inclusief voorbereiding en verzorgen
Tijdsduur Op aanvraag
Data Op aanvraag
Locatie Frankenslag 137 te Den Haag of op locatie