Masterclass MedMij

Algemeen

MedMij faciliteert de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen inwoners van Nederland en zorgverleners en creëert het vertrouwen dat dit veilig, betaalbaar, toekomstbestendig en gebruiksvriendelijk  gebeurt. MedMij doet dit onder andere met een afsprakenstelsel, dat bestaat uit afspraken op juridisch, organisatorisch, technisch financieel, communicatief en semantisch gebied. Partijen die deelnemen aan het MedMij afsprakenstelsel committeren zich aan deze afspraken.

Doel

In deze masterclass krijgt de cursist inzicht in de opzet van het afsprakenstelsel, de inhoud van het afsprakenstelsel en de wijze waarop een deelnemer van MedMij aantoonbaar aan het afsprakenstelsel kan voldoen. Aan de orde komen de juridische context en grondslagen van het afsprakenstelsel en de inhoud van het afsprakenstelsel.

Na afloop weten deelnemers wat het afsprakenstelsel inhoudt, hoe zij het toetredingsproces kunnen doorlopen en wat de deelnemersovereenkomst inhoudt.

Inhoud

  • Introductie MedMij;
  • Opbouw, doel en hoofdlijnen van het afsprakenstelsel;
  • Inhoud toetredingsproces en toetredingsbeleid, deelnemersovereenkomst;
  • Inhoud afsprakenstelsel, grondslagen en juridische context;
  • Normenkader MedMij;
  • Gespecificeerde toestemming en persoonlijke gezondheidsomgeving.

Alle deelnemers krijgen na afloop een papieren versie van het afsprakenstelsel, zoals dat op dat moment geldt, naar wens uitgereikt of op een USB-stick aangeboden. De ervaring leert dat cursisten dat nog steeds zeer op prijs stellen.

Gedurende de masterclass en na de afsluiting is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. De masterclass wordt aangeboden middels een e-learning omgeving en een workshop van één dagdeel op één van onze vestigingen.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname zijn € 500,00 (excl. btw) per persoon.

Inschrijven