Bewaartermijnen

Algemeen

Na deelname aan dit onderdeel kunnen deelnemers beoordelen of de bewaartermijnen die gelden voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de eisen van de Avg. Tevens kunnen de deelnemers beoordelen of de procedures en maatregelen voldoende zijn om te bewerkstelligen dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt en dus tijdig worden vernietigd.

Data en locaties:

06
Aug
C6 - Bewaartermijn
6 augustus 2019
Duthler Academy (Academy 1)
Inschrijven

Trainer(s):

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen  € 500,- pp excl. BTW per module.

Inschrijven
Inschrijven