De Avg, de nieuwe privacyregels

Algemeen

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is in werking getreden en van toepassing sinds 25 mei 2018. De Avg staat in deze module centraal. De uitgangspunten, de begrippen, de verschillende (privacy)rollen in een organisatie, de belangrijkste rechten en verplichtingen worden behandeld. Na het volgen van de module kan de kandidaat een inschatting maken van de te treffen maatregelen van deze wet- en regelgeving in de eigen organisatie.

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen  € 500,- pp excl BTW per module.

Inschrijven