De Avg in een internationaal perspectief: V.S., verre oosten en rest van de wereld

Algemeen

In deze module, die samen met First Lawyers is opgesteld, zal worden stilgestaan bij de globalisering van de gegevensverwerking. De module heeft ten minste drie doelstellingen. In de eerste plaats wordt uw kennis van de Europese randvoorwaarden die gelden op de internationale gegevensuitwisseling vergroot. In de tweede plaats zal u kennismaken met de risico’s van globalisering. Er zal worden ingezoomd op vier privacyregimes, te weten: V.S., Japan, India en Australië. In de laatste plaats gaat u op zoek naar oplossingen van voornoemde risico’s van globalisering.

De module ziet voornamelijk op doorgifte naar derde landen, hetgeen de landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn. Onderzocht zal worden hoe deze doorgifte plaatsvindt en wat de voorwaarden voor een dergelijke doorgifte zijn.

Data en locaties:

03
Jul
A3b - De Avg in een internationaal perspectief: V.S., verre Oosten en de rest van de wereld
3 juli 2019
Duthler Academy (Frankenslag 137, Den Haag)
Inschrijven

Trainer(s):

Grevenstette (Academy)

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen  € 500,- pp excl. BTW per module.

Inschrijven
Inschrijven