MYOBI Connect

MYOBI maakt gebruik van de faciliteiten van Duthler Academy de medewerkers van haar klanten te trainen in smart contracting. Training uitsluitend toegankelijk voor gebruikers en potentiële gebruikers van diensten van MYOBI.

Het resultaat van de training is dat de medewerkers smart contracting in het kader van gegevensbescherming in de bedrijfssituatie kunnen toepassen. Hiermee worden de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s die voortvloeien uit de wet- en regelgeving voor de organisatie beheersbaar en worden de randvoorwaarden gecreëerd voor het realiseren van de business case die MYOBI met haar klanten heeft gedeeld.