Controle van werknemers? HR, let op!


Controle van werknemers? Niet op het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen zonder wettelijke basis!

Recent heeft de AP een bericht geplaatst over het onder werktijd controleren van werknemers op alcohol, drugs of geneesmiddelen.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer. Problemen met alcohol, drugs of geneesmiddelen kunnen een bedreiging vormen voor deze veiligheid, zeker als het gaat om risicovolle beroepen. Dit betekent niet dat werkgevers hun personeel zomaar kunnen onderwerpen aan een alcohol-, drugs- of geneesmiddelentest om de veiligheid te waarborgen.

Bij het afnemen van een dergelijke test is er sprake van het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. De resultaten uit de test zeggen namelijk iets over de gezondheid van de werknemer en worden daarom aangemerkt als gezondheidsgegevens. In beginsel is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens verboden, tenzij hiervoor een wettelijke uitzondering bestaat.

Alleen op grond van een wettelijke uitzondering.

De AP stelt dat het controleren van werknemers op het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen uitsluitend is toegestaan als hiervoor een bepaling is opgenomen in een specifieke wet, en dan alleen onder strikte voorwaarden. Voorbeelden die de AP noemt zijn de Spoorwegwet, de Wet Luchtvaart, de Scheepvaartwet en de Wet lokaal spoor.

De strikte voorwaarden waaronder een dergelijke test is toegestaan zijn zeer belangrijk, er is immers sprake van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemers. Geregeld moet bijvoorbeeld zijn wie bevoegd is om een dergelijke test uit te voeren, welke personen toegang tot de resultaten hebben en hoelang deze bewaard worden.

En als er geen bepaling te vinden is in specifieke wetgeving? Dan kan alleen de wetgever bepalen en vaststellen of controles voor bepaalde functies wenselijk zijn. Tot dat moment is het voor werkgevers verboden om een alcohol-, drugs- of geneesmiddelentest af te nemen. Let wel, dit verbod geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor personen die niet in dienst zijn, maar wel op een bedrijfsterrein werkzaamheden verrichten. Wil je als organisatie werknemers controleren op het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen raadpleeg dan de wet om te zien of dit is toegestaan.

Module AVG en HR

Interesse in privacy binnen de HR praktijk? Schrijf je in voor onze module Avg en HR op 4 juni 2019.