Cyberbewustzijn: Het begin is er!


Door: Anneke van der Heijden RFG

Hoewel het bewustzijn over cyberveiligheid in het algemeen stijgt, zijn er nog de nodige zorgen. Het recente Nationale Cybersecurity-bewustzijnsonderzoek 2019 leidt tot de volgende conclusie:

“Nederlander bewuster van online risico’s, maar aantal slachtoffers neemt toe.”

Dit lijkt tegenstrijdig maar het is goed te verklaren. Weten dat er digitale gevaren zijn, betekent nog niet dat mensen ook weten hoe ze veilig moeten handelen. Bovendien worden de bedreigingen steeds geraffineerder en daardoor moeilijker te signaleren. Met name social engineering is bij 14 – 16% van de respondenten nog weinig bekend. Dit in tegenstelling tot phishing mails waarmee 70 – 89% bekend is.

Afhankelijk van de subgroep schat 15 – 34% van de deelnemers hun kennis over digitale en online veiligheid als goed tot zeer goed in. Eén op de 8 werkende Nederlanders geeft aan op het werk weleens op een foute link te hebben geklikt waarna internetcriminelen toegang kregen tot bepaalde systemen en gegevens. Bestanden raakten hierdoor kwijt of kwamen in verkeerde handen terecht.  Slechts ongeveer 20% maakt hier melding van bij de systeembeheerder(s) / IT-afdeling. Mogelijk omdat de schade van digitale risico’s als relatief laag wordt ingeschat.

Met name de zorgen over identiteitsdiefstal nemen toe. Dit is terecht want ten opzichte van 2018 geven significant meer personen aan dit te hebben meegemaakt (11 – 22%). Ongeveer de helft van de Nederlanders zegt (meestal) veilig online bezig te zijn. Dus de helft is dat nog niet! Opvallend is de constatering dat medewerkers vinden dat ze het beter doen dan leidinggevenden wanneer het gaat om cybersecurity.

De uitdaging

Weet u zeker dat alle (mogelijke) datalekken en security-incidenten in uw organisatie wel zijn gemeld?

De uitdaging is niet zozeer het vergroten van de kennis, maar het creëren van bewust gedrag bij de mensen in uw organisatie. Uw medewerkers moeten de gevaren kennen, weten hoe ze veilig kunnen werken en weten wat ze moeten doen als er onverhoopt toch iets fout gaat.

Een voldoende niveau van bewustzijn kan uitsluitend worden bereikt door voortdurende aandacht voor veiligheid, ondersteund door een doorlopende training zoals het privacy awareness programma van Duthler Academy u kan bieden.

Contact

Wilt u meer weten over het awareness programma van Duthler Academy? Bel of mail naar +31 0(70) 39 22 209 of servicedesk@duthleracademy.nl.