Workshop bewaartermijn (C6) bij Duthler Academy


Door Kristian Kramer

Gisteren heb ik weer een module uit de Opleiding Functionaris Gegevensbescherming bij Duthler Academy gevolgd. Dit keer ging het over bewaartermijnen (C6). In eerste instantie leek het mij niet echt super spannend, maar er hangt meer van bewaartermijnen en vooral archiefbeheer af dan ik dacht.

Het archiefbeleid (op basis van de Archiefwet) is, logischerwijs, in de basis gericht op het in goede banen leiden van het bewaren en vernietigen van persoonsgegevens. Maar wist je dat de selectielijst een prima uitgangspunt is voor het verwerkingsregister? In de selectielijst zijn de bewaartermijnen van archiefbescheiden van gemeenten en andere overheidsorganen vastgelegd. En die archiefbescheiden komen in veel gevallen uit processen en informatiesystemen die ook in het verwerkingsregister staan.

Driehoek CISO, Archivaris & FG

De samenwerking tussen CISO, Archivaris en FG is nog veel logischer dan ik dacht. Dat we goed moeten samenwerken was me al duidelijk, maar in deze module wordt het belang daarvan en vooral de overlap tussen de werkgebieden goed toegelicht. Food for thought!

Archiefwet niet alleen voor overheden

De archiefwet is niet verplicht voor bedrijven. Maar kan een prima houvast bieden of uitgangspunt zijn voor bedrijven die hun (archief)zaken op orde willen hebben of krijgen. Zie het als een soort best practice (of minimum effort voor de wat meer ambitieuze bedrijven).

Archiefwet artikel 2: Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder overheidsorganen tevens begrepen overheidsorganen, welke voor of na de inwerkingtreding van deze wet zijn of zullen worden opgeheven.

Daarom is de module C6 van Duthler ook niet alleen bedoeld voor medewerkers werkzaam binnen de overheid, maar ook voor medewerkers van het bedrijfsleven of andersoortige instellingen en organisaties.

Zo, genoeg reclame… ik ga aan de slag met de theorie en dan het tentamen maken. Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, stel ze gerust! Ik ben er nu toch mee bezig.

Meer informatie

Meer weten over de module? Bekijk de volgende link.