Nieuwe ééndaagse Speed up Course DPIA Life Cycle Management


Naar aanleiding van de definitieve lijst  van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van verwerkingen waarvoor een Data Protection Impact Assessment (DPIA) verplicht is en de toenemende vraag van onze cursisten en relaties naar een DPIA training, hebben wij een ééndaagse speed up course DPIA Life Cycle Management ontwikkeld.

Tijdens de course gaan de docenten in op het theoretisch kader van de DPIA en bespreken zij de opzet en uitvoering ervan. Cursisten leren hoe ze zelfstandig een DPIA kunnen uitvoeren, wanneer er een DPIA moet worden uitgevoerd en wat de rol van de FG n dit verhaal is.

Onderwerpen die tijdens de course uitvoerig aan bod komen zijn onder andere:

  • De structurele inbedding van DPIA’s in de bedrijfsvoering;
  • Het DPIA life cycle management;
  • De jaarlijkse verantwoording van de leiding over de bescherming van persoonsgegevens en DPIA’s.

Met een DPIA kan een organisatie vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart brengen om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s voor betrokkenen te verkleinen

De eerstvolgende course DPIA Life Cycle Management  is op 20 februari aanstaande, er zullen uiteraard meerdere data volgen.

Meer informatie / inschrijven via deze link. Direct de brochure aanvragen? Klik dan hier.