Privacy Awareness op de werkvloer en de taak van de FG/PO


Privacy Awareness

Privacy Awareness op de werkvloer

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 heeft veel stof doen opwaaien. Organisaties zijn druk geweest met de aanstelling van een verplichte FG, met verwerkersovereenkomsten en met de inrichting van een verwerkingsregister.  Onder al dat geweld is het opleiden van personeel vaak op de achtergrond geraakt. Tijd om dat nu serieus op te pakken.

Taak van de FG

Het takenpakket van de FG is in de AVG uitvoerig beschreven. In vergelijking met de Wbp zijn er enkele interessante accentverschuivingen en vernieuwingen.  Eén daarvan is de plicht voor de FG om toe te zien op beleid inzake de ‘bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel’ (Avg, artikel 39 lid 1 sub b.) Deze bepaling omvat daarmee tegelijk de plicht voor de verwerkersverantwoordelijke en verwerker om dit beleid te ontwikkelen en te effectueren.

Strategisch vraagstuk

Onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kan ernstige (imago)schade en forse boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens opleveren. Nog los van de kosten die gemaakt moeten worden om alsnog een adequaat niveau van beveiliging te realiseren. Een beleidsmatige en gestructureerde aanpak is noodzakelijk waarbij bewustmaking en opleiding van het personeel een belangrijk aspect is. Diverse onderzoeken wijzen immers uit dat het merendeel van de datalekken wordt veroorzaakt door menselijk falen. Onachtzaamheid of onzorgvuldigheid spelen een rol maar vaak zijn mensen zich niet bewust van de gevaren en hoe ze deze kunnen vermijden. Ze weten niet hoe ze het beter kunnen doen.

Doelgroep

De AVG spreekt over bewustmaking en opleiding van ‘het bij de verwerking betrokken personeel’. Dat moet vooral niet te beperkt worden genomen. Zeker in zorginstellingen zijn veel personeelsleden die niet de primaire taak hebben om persoonsgegevens te verwerken, maar die tijdens hun werk wel met gevoelige persoonsgegevens in aanraking komen. Mensen van de technische dienst bijvoorbeeld. Het is daarom belangrijk om alle medewerkers tenminste de basisvaardigheden aan te leren voor het veilig omgaan met persoonsgegevens.

Oplossingsvarianten

Duthler Academy biedt een Awareness Programma aan, afgestemd op de behoefte van diverse groepen medewerkers, dat is gericht op een blijvende verandering van het gedrag van uw medewerkers.

In het kort:

Waarom kiezen voor het awareness programma van Duthler Academy? Hieronder de 9 redenen:

  1. Ontwikkeld door goed opgeleide, ervaren Functionarissen voor Gegevensbescherming (FG);
  2. Geïntegreerd met de opleiding voor FG;
  3. Ondersteuning van een deskundige FG bij langlopend, effectief programma;
  4. Gericht op de praktijk van de werkvloer;
  5. Training op diverse niveaus;
  6. Veel maatwerkmogelijkheden;
  7. Interessante prijsstelling;
  8. Snel beginnen;
  9. Snel resultaat.

Contact

Bent u geïnteresseerd in het programma? Lees hier meer of mail naar servicedesk@duthleracademy.nl.