Terugblik speciale editie van de Werkgroep Ethiek


Op 26 november jl is de werkgroep ethiek van Duthler Academy weer bijeen geweest. Met de aanwezigheid van twee vertegenwoordigers van de Autoriteit Persoonsgegevens was het een inspirerende ochtend met waardevolle discussies.

Uit de reacties van de aanwezigen blijkt dat de bijeenkomsten van deze werkgroep zeer worden gewaardeerd. Zoals een deelnemer opmerkte: ‘De gedragsregels en de bijeenkomsten helpen om meer professionele afstand te nemen in situaties waarin dat nodig is. Je haalt de interpretatie van je rol bij jezelf vandaan.’ We zullen deze bijeenkomsten dan ook zeker voortzetten.

De gedragsregels voor de FG, vorig jaar door de werkgroep ethiek vastgesteld, zullen verder worden geformaliseerd door ze op te nemen in de onderwijs- en examenregeling van Duthler Academy. FG’s, opgeleid door Duthler Academy, worden geacht de gedragsregels te onderschrijven. Geconcludeerd is dat de gedragsregels getoetst blijven worden aan de praktijk en dat herijking van de regels wellicht op een moment nodig is. Volgende keer zal een voorstel voor een klachtenregeling met klachtencommissie ter bespreking voorliggen.