Opleiding Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Algemeen

De opleiding tot functionaris voor gegevensbescherming (FG) is een tweejarige post-HBO niveau opleiding. Deze leergang biedt naast theoretische kennis ook praktische onderbouwing die een functionaris voor gegevensbescherming nodig heeft om adequate gegevensbescherming en privacy(huishouding) te kunnen waarborgen binnen zijn of haar organisatie.

Opzet

Deze opleiding kan voor een groot deel in eigen tijd worden gevolgd, omdat de modules in een e-learning omgeving worden aangeboden. Eén keer per maand woont u klassikale workshops bij op onze locatie in Den Haag.

De opleiding is opgedeeld in 30 verschillende modules en vier verschillende clusters van A t/m D Iedere module wordt afgesloten door het succesvol afleggen van een tentamen. U kunt na inschrijving voor de opleiding zelf aangeven of u de gehele opleiding wilt volgen of dat u zich wilt aanmelden voor losse modules en/of clusters.

Het FG-register

Het unieke aan het volgen van de opleiding tot functionaris voor gegevensbescherming is ons FG register. Hierin worden zowel functionaris voor de gegevensbescherming als aspirant functionarissen opgenomen. Na het succesvol afronden van drie clusters kunt u al worden opgenomen als aspirant FG.

Voorwaarden & studiebelasting

Het volgen van de leergang FG is niet vrijblijvend. Daarmee bedoelen wij dat aanwezigheid en inzet vereist is. Tevens vinden wij nieuwsgierigheid en enthousiasme een absolute voorwaarde. Een specifieke vooropleiding is geen vereiste, al vormen de HBO en/of WO opleidingen rechtsgeleerdheid, bestuurskunde, bedrijfskunde, ICT en accountancy/audit een logisch startniveau.

De studiebelasting bedraagt voor de complete opleiding zo’n 600 uur. Dit is inclusief het maandelijks volgen van de workshops op onze locatie in Den Haag.

Vrijstelling

De examencommissie van de opleiding functionaris gegevensbescherming kan in individuele gevallen vrijstelling verlenen voor het afleggen van één of meer examens. Een verzoek om vrijstelling moet bewijsstukken (bijvoorbeeld diploma’s) bevatten. Een verzoek tot vrijstelling kan worden ingediend bij de examencommissie via het e-mailadres: examencommissie@duthler.nl.

Data en locaties:

08
Feb
Leergang Functionaris gegevensbescherming
8 februari 2019
Duthler Academy (Den Haag)
Inschrijven

Wat zijn de kosten?

De totale kosten voor de opleiding functionaris gegevensbescherming bedragen € 15.000,- dit is exclusief BTW.  De modules kosten € 500.- per module.

Inschrijven
Inschrijven