Awareness Programma

Algemeen

Op alle niveaus binnen een organisatie en in zeer diverse situaties werken medewerkers met persoonsgegevens. De ervaring leert dat het grootste deel van de incidenten op het gebied van privacy en gegevensbescherming op de werkvloer ontstaat. Duthler Academy biedt een Programma Awareness Raising aan dat is gericht op een blijvende verandering van het gedrag van uw medewerkers.

Het programma bevat drie trainingen. De basistraining bestaat uit een speelse, praktijkgerichte e-learning die bedoeld is voor alle medewerkers. Naarmate uw medewerker meer kennis wil of nodig heeft, kunnen ook de trainingen ‘uitgebreid’ en ‘compleet’ worden gevolgd. Door de modulaire opzet kan de training eenvoudig en kostenefficiënt op uw bedrijfsspecifieke situatie worden afgestemd.

Het ondersteunende programma zorgt ervoor dat privacy awareness raising gedurende langere tijd een actueel thema blijft binnen uw organisatie. Onderdeel daarvan zijn bijvoorbeeld periodieke voortgangsrapportages en inhoudelijke input voor het werkoverleg voor alle leidinggevenden.

Met het Programma Awareness Raising wordt kennis opgebouwd en het bewustzijn van medewerkers aantoonbaar vergroot, zonder dat de medewerkers te zwaar worden belast. Na afloop ontvangen uw medewerkers een certificaat dat één jaar geldig is. De uitkomsten van het programma kunnen worden opgenomen in de administratie als bewijs van effectieve werking van de getroffen beheersmaatregel.

Het programma wordt begeleid door Anneke van der Heijden , een deskundige functionaris gegevensbescherming (FG) die als klankbord fungeert voor uw eigen FG of interne projectleider

Resultaat
Het programma zorgt ervoor dat medewerkers:
• Zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van persoonsgegevens;
• Praktische handvatten hebben om deze risico’s te beperken;
• Weten welke gegevens mogen worden gedeeld en met wie;
• Incidenten kunnen signaleren.

Wat zijn de kosten?

Op basis van een 2-jarige overeenkomst wordt het programma aangeboden voor maximaal € 35,- (exclusief BTW) per deelnemer per jaar ongeacht of de deelnemer 1, 2 of alle 3 de trainingen volgt. Vraag naar de mogelijkheden via servicedesk@duthleracademy.nl .

Inschrijven
Inschrijven