Privacy Awareness Programma

Algemeen

Op alle niveaus binnen een organisatie en in zeer diverse situaties werken medewerkers met persoonsgegevens. De ervaring leert dat het grootste deel van de incidenten op het gebied van privacy en gegevensbescherming op de werkvloer ontstaat. Duthler Academy biedt een Awareness Programma aan dat is gericht op een blijvende verandering van het gedrag van uw medewerkers.

Opzet

Het programma is modulair opgebouwd en bevat veel mogelijkheden om eenvoudig en kostenefficiënt bedrijfseigen materiaal in te voegen. Alle medewerkers volgen de basistraining. Deze is uniek van opzet: speels, praktisch, volledig gefilmd en voor medewerkers op alle niveaus goed te volgen. Medewerkers die dagelijks persoonsgegevens verwerken, vullen deze basis aan met de training “Uitgebreid” en beschikken daarmee over alle kennis die nodig is om persoonsgegevens correct en veilig te kunnen verwerken. Leidinggevenden en medewerkers die samenwerken met gespecialiseerde professionals zoals juristen, ICT-specialisten en de FG kunnen hierna nog de training “Verdieping” volgen. Raadpleeg hier de opzet.

Programma

Met het Awareness Programma wordt kennis opgebouwd en het bewustzijn van medewerkers aantoonbaar vergroot, zonder dat de medewerkers te zwaar worden belast. Een ervaren Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) ondersteunt uw eigen FG of interne projectleider bij de opzet en uitvoering van het interne programma en dient tevens als klankbord. Door de toevoeging van extra activiteiten, zoals games en testen, kan de aandacht voor privacy en gegevensbescherming langer worden vastgehouden.

Wij hebben een pagina ingericht voor alle veelgestelde vragen.

Resultaat

Het programma zorgt ervoor dat medewerkers

  • Zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van persoonsgegevens;
  • Praktische handvatten hebben om deze risico’s te beperken;
  • Weten welke gegevens mogen worden gedeeld en met wie;
  • Incidenten kunnen signaleren en weten hoe deze intern te melden.

Verantwoording

Na afloop ontvangen uw medewerkers een certificaat dat één jaar geldig is. De uitkomsten van het programma kunnen worden opgenomen in de privacy administratie als bewijs van effectieve werking van de getroffen beheersmaatregel.

Promovideo

Wat zijn de kosten?

Op basis van een 2-jarige overeenkomst wordt het programma aangeboden voor maximaal € 35,- (exclusief BTW) per deelnemer per jaar ongeacht of de deelnemer 1, 2 of alle 3 de trainingen volgt.

Vraag naar de mogelijkheden via servicedesk@duthleracademy.nl.

Inschrijven
Inschrijven