Handboeken

Algemeen

Sinds 25 mei 2018 is de Europese algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing. Diverse sectoren zijn al langer vertrouwd met het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en specifieke privacyregels. De Avg komt echter met nieuwe en verscherpte regels. Denk aan de accountabilityplicht, de registerplicht en het afsluiten van verwerkersovereenkomsten die aan bepaalde eisen moeten voldoen.

Het is geen sinecure om überhaupt alle  relevante privacyregels te kennen en met elkaar in verband te brengen, en deze dan ook nog eens goed toe te kunnen passen.

Voor de diverse sectoren worden in samenwerking met First Lawyers handboeken ontwikkeld die praktische hulpmiddelen bieden om aan de regelgeving te kunnen voldoen. Wetgeving verandert voortdurend. Een handboek van Duthler Academy beweegt zoveel als mogelijk mee.

Het handboek Zorg is het als eerst handboek ontwikkeld.  Het is bedoeld voor mensen die in de zorg werken en aangesproken kunnen worden op de naleving van de privacywetgeving. Of het nu individuele praktijkhouders zijn, dokters of hun management die in ziekenhuizen en zorginstellingen werkzaam zijn. Allen kunnen hiermee werken.

U schrijft zich als contactpersoon in namens uw organisatie, waarna u binnen 3 werkdagen toegang krijgt tot het Handboek Zorg.  Daarnaast heeft u de mogelijkheid om medewerkers binnen uw organisatie toegang te verlenen via uw persoonlijke omgeving.

Wat zijn de kosten?

U betaalt als contactpersoon € 70,– per jaar. Voor elke medewerker die u namens uw organisatie aanmeldt betaald u € 5,– per jaar.

Handboek aanvragen
Aanvragen