Speed up courses

Algemeen

Speed-up courses geven u als cursist de basis informatie die u in de dagelijkse praktijk als sleutelfunctionaris nodig heeft om de juiste beslissingen te nemen over gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

Het is mogelijk voor de cursist verschillende certificaten te halen, zoals de CIPP/e, CIPM, en de CIPT.

Driedaagse speed up course Business & Legal

In deze speed up course ligt de nadruk op de formeel-juridische aspecten van gegevensbescherming en privacy. Ook worden de consequenties op het vlak van governance en compliance vraagstukken behandeld. Na deze speed up course heeft u een duidelijk beeld van de verplichtingen vanuit de nationale en Europese wet- en regelgeving.

Modules:

  1. Overzicht van de huidige privacywetgeving (A1a)
  2. De Avg, de nieuwe privacyregels (A1b)
  3. Overzicht in wetgeving rond beveiliging en identitymanagement (A1c)
  4. Governance & Compliance – nader uitgewerkt (B3b)
  5. Hoe kan én moet ik handelen na een datalek/incident? (B4b)
  6. Overzicht en inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden (C1)

De speed up courses kennen de afwisseling tussen theorie en praktijk. Dit vindt mede zijn uitwerking door middel van praktijkvoorbeelden en bestaande casussen. Het is niet noodzakelijk om de tentamens die bij de gegeven modules behoren te maken. De mogelijkheid is er wel. Kiest u voor het maken van de tentamens? Dan gaan wij uit van een studiebelasting van ongeveer 116 uur.

De volgende speed up course Business & Legal wordt gehouden op 23, 24 en 25 januari 2019.

Wat zijn de kosten?

De totale kosten voor een driedaagse speed up course zijn € 2.399 excl. btw. per persoon. Voor het afleggen van een tentamen wordt een meerprijs  € 150 per module gerekend.

Inschrijven