Speed up Course: Business & Legal

Algemeen

De Speed up Courses geven u als cursist de basisinformatie die u in de dagelijkse praktijk als sleutelfunctionaris nodig heeft om de juiste beslissingen te nemen over privacy en gegevensbescherming.

Driedaagse Speed up Course Business & Legal

In de Speed up Course Business & Legal ligt de nadruk op de formeel-juridische aspecten van gegevensbescherming, privacy en informatiebeveiliging. Ook worden de consequenties op het vlak van governance en compliance vraagstukken behandeld en gaat u praktisch aan de slag met de afhandeling van datalekken. Na deze Speed up Course heeft u een duidelijk beeld van de verplichtingen vanuit de nationale en Europese wet- en regelgeving. Maar bovenal weet u wat dit voor de praktijk betekent.

Modules:

  1. Overzicht van de huidige privacywetgeving (A1a)
  2. De Avg, de nieuwe privacyregels (A1b)
  3. Overzicht in wetgeving rond beveiliging en identitymanagement (A1c)
  4. Governance & Compliance – nader uitgewerkt (B3b)
  5. Hoe kan én moet ik handelen na een datalek/incident? (B4b)
  6. Overzicht en inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden (C1)

De speed up courses kennen de afwisseling tussen theorie en praktijk. Dit vindt mede zijn uitwerking door middel van praktijkvoorbeelden en bestaande casussen.

Opzet van de Course

U krijgt toegang tot de e-learning omgeving van de 6 modules en deze toegang houdt u na afloop van de Speed up Course. Een snelle start maken met de opleiding FG van Duthler Academy is mogelijk door tentamens van de 6 modules met succes af te leggen.  Inschrijving in het FG Register behoort dan eveneens tot de mogelijkheden.  De resterende modules van de opleiding FG kunnen daarna in eigen tempo worden gevolgd.

De Speed up Course vindt plaats op drie achtereenvolgende dagen van 9 uur tot 17 uur, in Den Haag aan de Frankenslag 137 of op één van onze vestigingen. Tijdens de Speed-up Course wisselen de docenten op een boeiende wijze het theoretisch lesmateriaal af met diverse casussen.

Download de folder Speed up Course Business & Legal en blijf op de hoogte

U kunt de folder ‘Speed up Course Business & Legal’ hier downloaden. Schrijf u hier in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Interview over de ervaringen met de Speed up Course

Data en locaties:

18
Sep
Speed up Course Business and Legal
18 september 2019
Duthler Academy (Den Haag)
Inschrijven

Wat zijn de kosten?

De totale kosten voor een driedaagse speed up course zijn € 2.399 excl. btw. per persoon. Voor het afleggen van een tentamen wordt een meerprijs van € 150 per module gerekend.

Inschrijven
Inschrijven