Over Duthler Academy

Duthler Academy, sinds 2014 opgezet, is Europa’s meest vooraanstaande opleidingsinstituut op het gebied van gegevensbescherming, het borgen van privacy en informatiebeveiliging.

Duthler Academy bestaat uit ruim 20 medewerkers/docenten en leidt ruim 120 aspiranten functionaris voor de gegevensbescherming op. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Leergang Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), een post-hbo opleiding die bestaat uit 30 modules en via de e-Learning is te volgen. Deze modules zijn onderverdeeld in vier categorieën; formeel-juridisch, governance & compliance, materieel en assessments & audits.

Naast de Leergang FG leidt de Duthler Academy sleutelfunctionarissen op via twee- en driedaagse ‘speed up course(s)’. Ruim 250 deelnemers hebben speed up course(s) gevolgd. De speed up course(s) bestaan uit 6 modules uit de Leergang FG en is op de e-learningomgeving te volgen.

Duthler Academy faciliteert bedrijven en instellingen om de werkvloer op te leiden via het bewustwordingsprogramma voor de werkvloer. Dit programma wordt door ruim 10 bedrijven en instellingen gebruikt. Het programma is via e-Learning te volgen.