De Avg in internationaal perspectief: Doorgifte naar derde landen

Algemeen

In deze module, die samen met First Lawyers is opgesteld, zal worden stilgestaan bij de globalisering van de gegevensverwerking.

De module heeft ten minste drie doelstellingen. In de eerste plaats wordt uw kennis van de Europese randvoorwaarden die gelden op de internationale gegevensuitwisseling vergroot. In de tweede plaats zal u kennismaken met de risico’s van globalisering. Er zal worden ingezoomd op vier privacyregimes, te weten: V.S., Japan, India en Australië. In de laatste plaats gaat u op zoek naar oplossingen van voornoemde risico’s van globalisering.

De module ziet voornamelijk op doorgifte naar derde landen, hetgeen de landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn. Onderzocht zal worden hoe deze doorgifte plaatsvindt en wat de voorwaarden voor een dergelijke doorgifte zijn.

Wat kunt u verwachten?

In deze module geven experts hun visie en vertellen vanuit hun ervaringen over de belangrijkste principes en inzichten.

Voor wie?

Deze module is gericht op alle bedrijven, instellingen en professionals die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, implementatie en uitwerking van de privacywetgeving binnen de organisatie. Het is mogelijk deze module in-company / inhouse te organiseren.

Data en locaties:

08
Apr
A3b - De Avg in internationaal perspectief: Doorgifte naar derde landen.
8 april 2020
Duthler Academy (Frankenslag 137, Den Haag)
Inschrijven
02
Jul
A3b - De Avg in internationaal perspectief: Doorgifte naar derde landen.
2 juli 2020
Duthler Academy (Frankenslag 137, Den Haag)
Inschrijven

Trainer(s):

Grevenstette (Academy)

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen  € 500,- pp excl. BTW per module.

Inschrijven
Inschrijven