Module algemene inleiding in het recht

Algemeen

In deze module komen vragen aan de orde zoals wat is eigenlijk ‘het recht’? Waar bestaat ‘recht’ uit? Hoe komt wetgeving tot stand en waarom is de totstandkoming relevant voor de uitleg van een wet? Wat is het verschil tussen privaat- en publiekrecht? Welke rol speelt het internationaal privaat- en publiekrecht? Hoe bepaal je in welke situatie welk recht van toepassing is? Wat is Europese wetgeving en waarin verschilt deze ten opzichte van het Nederlandse wetgeving? Wat is het karakter van de Grondwet, ook in relatie tot Europese en internationale verdragen?

Specifieke beginsels

Vervolgens wordt ingegaan op specifieke beginselen van het ondernemingsrecht, het goederenrecht, het verbintenissenrecht, bijzondere overeenkomsten, rechtsvordering en bewijsrecht. Tenslotte kijken we naar vraagstukken als aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, wanprestatie, beroepsfouten. En: hoe verloopt een juridische procedure eigenlijk?

Data en locaties:

21
Apr
PE Module Algemene inleiding in het recht
21 april 2020
Duthler Academy (Frankenslag 137, Den Haag)
Inschrijven
24
Jul
PE Module Algemene inleiding in het recht
24 juli 2020
Duthler Academy (Frankenslag 137, Den Haag)
Inschrijven
14
Oct
PE Module Algemene inleiding in het recht
14 oktober 2020
Duthler Academy (Frankenslag 137, Den Haag)
Inschrijven

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen  € 500,- pp excl BTW per deelnemer.

Inschrijven
Inschrijven