Voor bedrijven

 

MYOBI is een vertrouwde derde partij (trusted third party, TTP) die ervoor zorgt dat bedrijven en instellingen in een netwerk van samenwerkende partijen controle houden over hun eigen bedrijfs- en persoonsgegevens.

MYOBI doet dit door:

  1. Een efficiënte en effectieve manier van het afsluiten van gestandaardiseerde privacyovereenkomsten;
  2. Organisaties de mogelijkheid bieden zich uit te spreken door middel van een privacy seal;
  3. Afspraken maken over de afhandeling van het datalek en eventuele conflicten die hierbij ontstaan.

Voor het efficiënt en effectief afsluiten van privacyovereenkomsten faciliteert MYOBI met het Connect systeem smart contracting.

Workshop

MYOBI werkt samen met Duthler Academy om workshops, handleidingen en modules over MYOBI te verzorgen. Deze workshops worden door het jaar gepland. De locaties variëren van Den Haag, Rotterdam en Eindhoven.

De MYOBI Connect workshops staat in het teken van een korte uitleg over het systeem en de achterliggende gedachten. MYOBI Connect is het geautomatiseerd ondersteund afsluiten van overeenkomsten, in de meeste gevallen de privacyovereenkomsten (gegevensuitwisselings- en (sub)verwerkersovereenkomsten. Het middels smart contracting afsluiten van overeenkomsten is effectief en kostenbesparend. MYOBI Connect houdt in dat het aanbieden, accepteren en of verwerpen van de overeenkomst geautomatiseerd verloopt.

Tijdens de MYOBI Connect workshop worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Introductie van MYOBI;
  • Netwerkaansprakelijkheid en de verplichting om privacyovereenkomsten af te sluiten (netwerkcontracteren);
  • Welk comfort biedt MYOBI de aangesloten leden bij het maken en beheren van afspraken?
  • Het proces van smart contracting wordt gedemonstreerd;
  • Business case en besparingen op juridische procedures en maatwerk;
  • Implementeer- en beheerplannen.

Afsluiting

De deelnemers krijgen toegang tot de speciale MYOBI Connect omgeving op de e-learningomgeving van Duthler Academy waar verdere informatie ook ná de workshop is te vinden.

Aanmelden

Schrijf u direct in voor MYOBI Connect

 

*Deze workshop is uitsluitend bedoeld voor bedrijven en instellingen die interesse hebben in MYOBI en/of in aanmerking gekomen zijn via hun klant, leverancier en/of samenwerkingspartner.