Voor kandidaten

Bent u een enthousiaste, flexibele en goed opgeleide FG?

Duthler Academy is zuinig op haar cliënten én op de FG’s die zij heeft opgeleid. Zij plaatst slechts FG’s als zij er van overtuigd is dat deze FG’s zullen passen bij de sector en cultuur van de cliënt en over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Het plaatsen van FG’s is daarom noch voor de FG’s zelf, noch voor Duthler Associates, noch voor de betreffende verantwoordelijken en bewerkers vrijblijvend.

Waarom plaatsing via Duthler Academy?

 • Begeleiding
  De FG krijgt een coach toegewezen waarmee hij of zij wekelijks overlegt. Hij stemt met deze coach zijn werkzaamheden af en legt vakinhoudelijke vraagstukken voor.
 • Minimale kennis
  De FG die door Duthler Associates extern wordt geplaatst volgt de leergang FG of heeft deze reeds met goed gevolg afgerond. De basiskennis die hij of zij heeft opgedaan wordt altijd getoetst.
 • Collegiaal overleg
  De FG’s die lid zijn van het FG register vormen een community, waar zij te allen tijd op terug kunnen vallen. Dilemma’s kunnen in vertrouwen worden gedeeld, en vraagstukken voorgelegd ter collegiale toetsing.

Voorwaarden voor plaatsing

 • Lid van het FG register
  Alle FG’s die worden geplaatst bij een verantwoordelijke en of bewerker zijn ingeschreven in het FG-register. Om ingeschreven te kunnen worden, dient een FG een minimaal aantal modules te hebben gevolgd en bijbehorende examens met goed gevolg te hebben afgelegd.
 • Deelname aan introductiemodule
  Tijdens introductiemodule wordt u instrumentarium aangereikt om een aanvang te nemen met uw werkzaamheden als FG.
 • Acceptatie van een coach
  U krijgt een coach toegewezen die u indien gewenst tevens ondersteunt bij ingewikkelde trajecten of gesprekken met stakeholders van opdrachtgever.